Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Facebook   Zalo

Ngày 12/5/2022, tại thành phố Phổ Yên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (SMEDEC1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và UBND thành phố Phổ Yên tổ chức khai giảng lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự khai giảng lớp đào tạo có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN, ông Nguyễn Trọng Lợi - Giám đốc SMEDEC1 và 60 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình.

Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai giảng lớp đào tạo

Tại tỉnh Thái Nguyên, HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được xây dựng và áp dụng tại 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động đã mang lại hiệu quả cho các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, HTQLCL của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại các điểm chưa phù hợp so với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tại lớp đào tạo, các học viên được các chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đào tạo kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ… Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ KH&CN.

Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 -0
Ông Đào Văn Việt - Chuyên gia của SMEDEC1 trình bày tại lớp đào tạo 

Lớp đào tạo được tổ chức trong 02 ngày (Ngày 12 - 13/5/2022). Đây là nội dung thuộc Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2022.

Tin và ảnh: Tiến Dũng - Phòng TĐC

Facebook Zalo