Nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Facebook   Zalo

Ngày 16/5/2022, tại thành phố Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 (SMEDEC1) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham dự khai giảng lớp đào tạo có ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN và 98 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành và các địa phương (Thành phố Thái Nguyên, các huyện: Đồng Hỷ, Phú Lương, Đại Từ, Định Hoá, Võ Nhai).

Nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai giảng lớp đào tạo

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ra đời đúng thời điểm đáp ứng được các thay đổi to lớn về công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu. Phiên bản này trở thành tiêu chuẩn hiệu lực, dễ sử dụng và chuyên sâu về HTQLCL.
Chính thức triển khai tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 để thay thế phiên bản TCVN ISO 9001:2008, đến nay HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã chứng minh được hiệu quả, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 178 đơn vị hành chính cấp xã đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 
Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động đã mang lại hiệu quả, góp phần hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hoá quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân; hồ sơ công việc được thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học; hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi tới làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; việc cập nhật thông tin được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, theo dõi được quá trình giải quyết công việc; giúp lãnh đạo nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro nhằm đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp cho từng thời điểm; phục vụ tốt cho nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị... 
Tuy nhiên, HTQLCL của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại các điểm không phù hợp so với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như: Chưa xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với 100% thủ tục hành chính; các quy trình hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm xây dựng; một số nội dung chưa được đảm bảo theo Mô hình khung HTQLCL do Bộ KH&CN quy định; việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL chưa được thực hiện kịp thời; hoạt động xem xét của Lãnh đạo, hoạt động đánh giá nội bộ, hoạt động cải tiến HTQLCL, việc thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp, việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục...

Nâng cao hiệu quả việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 -0
Ông Đào Văn Việt - Chuyên gia của SMEDEC1 trình bày tại lớp đào tạo 

Lớp đào tạo được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ công tác CCHC tỉnh Thái Nguyên. Các học viên được các chuyên gia của SMEDEC1 đào tạo kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ… Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các học viên được cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ KH&CN.    
Lớp đào tạo được tổ chức trong 02 ngày (Ngày 16 - 17/5/2022). Đây là nội dung thuộc Kế hoạch CCHC tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2022.

Tiến Dũng - Phòng Quản lý TC ĐL CL

Facebook Zalo