IQC triển khai 12 công việc cho Ban chỉ đạo ISO ngày29-02-2012

Facebook   Zalo

Ngày 29-02-2012,lúc 8h tại phòng họp TS Vương Lập Bình, giám đốc công ty IQC tiến hành xem xét về việc ký kết Hợp đồng kinh tế với đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một về xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng (Kiểm định chất lượng giáo dục và hệ thống quản lý tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008).

IQC triển khai 12 công việc cho Ban chỉ đạo ISO ngày29-02-2012

Cùng ngày IQC đã triển khai các công việc cụ thể về xây dựng Hệ thống QLCL cho các thành viên Ban chỉ đạo ISO là lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm...
 dscf1689_500
 dscf1686_500
 dscf1694_500
 dscf1693_500
 dscf1699_500
 dscf1703_500
 dscf1704_500
 dscf1711_500
 dscf1705_500
 dscf1708_500
 dscf1713_500
 dscf1712_500_01
Facebook Zalo