Một số quy định mới về xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật quy định nhiều cơ chế, chính sách mới và sửa đổi nhiều quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 2006 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ, cụ thể như:

Hội nghị tập huấn: Hướng dẫn phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương

Sáng ngày 19/7/2019, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn “Hướng dẫn phương pháp đánh giá đổi mới công nghệ, thiết bị áp dụng cho địa phương”. Tham dự hội thảo có đại biểu của 12 sở các tỉnh Khoa học Và Công nghệ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Ông Phạm Thế Dũng – Cục phó cục ứng dụng và phát triển công nghệ và bà Phạm Thị Hiền – PGĐ sở KH&CN đồng chủ trì hội nghị.

Hội thảo về kết quả tính toán về trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chiều 18/7/2019, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Trao đổi thảo luận về kết quả tính toán về trình độ công nghệ, tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Đây là một nội dung của đề tài nghiên cứu Khoa học " Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên".

Triển khai Hệ thống trả lời tự động về cơ chế chính sách phát triển thị trường KH&CN trên toàn quốc

Hệ thống trả lời tự động (Chatbot) sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin, cơ chế chính sách mới nhất về Luật Chuyển giao công nghệ 2017; Nghị định 13 về Doanh nghiệp KH&CN; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương trìnhphát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075)…

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhận nhiều ưu đãi mới

Các doanh nghiệp có thể dễ đăng ký để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), đồng thời có thêm cơ hội tiếp nhận các chính sách ưu đãi của Nhà nước do Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2019, thay thế cho Nghị định 80/2007/NĐ-CP còn nhiều bất cập trước đây.

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Kể từ ngày 20/3/2019, Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực, với rất nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...

Thị trường công nghệ - Nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp

Sau gần 2 năm thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gói hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, những mục tiêu đạt được vẫn còn xa cả về số lượng và chất lượng.

Phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam

Thị trường là tập hợp các sự thỏa thuận thông qua có người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thị trường hình thành khi có sự tiếp xúc giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ và được xác định bằng quan hệ cung cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ hàng đó. Khoa học và Công nghệ như là một loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, cũng được mua bán, trao đổi lưu thông trên thị trường tương tự như các loại hàng hóa, dịch vụ khác.

Bước vào thị trường khoa học công nghệ bằng tư duy mới

TTO - Dù có nhiều thành tựu, đóng góp của khoa học công nghệ (KHCN) cho phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM chưa đúng với tiềm năng của nó.