Kiểm tra công vụ đột xuất tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ

Facebook   Zalo


Ngày 9/6/2023, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ về việc chấp hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của viên chức, người lao động.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ

Đoàn kiểm tra tại các phòng làm việc của phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn - Trung tâm Phát triển KH&CN

Qua kiểm tra tại các phòng làm việc của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ cho thấy viên chức và người lao động đang thực hiện nhiệm vụ được giao, đeo thẻ viên chức đúng quy định, tuy nhiên có phòng làm việc chưa được sắp xếp gọn gàng. Đoàn kiểm tra ghi nhận viên chức và người lao động trong Trung tâm Phát triển KH&CN thực hiện nghiêm quy chế làm việc; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của viên chức, người lao động; tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ -0
Đoàn kiểm tra tại bộ phận kiểm định của phòng Đo lường - Kiểm định - Hiệu chuẩn - Trung tâm Phát triển KH&CN 

Hoạt động kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phát triển KH&CN cũng nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ trong công việc; nâng cao ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ tại Trung tâm, góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạn kỷ thuật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực, đồng thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ tại Trung tâm Phát triển KH&CN; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Thế Bằng - Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo