Hội nghị sơ kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Facebook   Zalo

Sáng ngày 09 tháng 10 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm 2023, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Đ/c Nguyễn Thế Hoàng - Chánh Văn phòng trình bày báo cáo 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2023 tập thể Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng đầu năm 2023. Một số kết quả nổi bật như: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL, 05 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở với tổng số 35 TTHC (trong đó ban hành mới 19 TTHC, bãi bỏ 16 TTHC); 03 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở; Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đề xuất tổng số 36 nhiệm vụ (gồm 30 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 06 nhiệm vụ về quỹ gen). Tổ chức các hội đồng xét duyệt và trình UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện. Thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ của 06 Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Thẩm định và cho ý kiến công nghệ vào 23 Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị “Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2023” tại Sở KH&CN; Tiếp nhận, giải quyết 61 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn bức xạ và 100% hồ sơ thủ tục trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ xử lý quá hạn; Lựa chọn 05 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất hàng đóng gói sẵn đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường; Lựa chọn 01 sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, 02 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với nhận diện thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Triển khai 02 cuộc thanh tra (về Đo lường trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi và đảm bảo an toàn bức xạ và đo lường) và 01 cuộc kiểm tra (về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023) đối với 25 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 07 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt là 38,75 triệu đồng, đồng thời thực hiện công tác quản lý nhà nước Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra đột xuất về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trong sản xuất đối với 02 Doanh nghiệp và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 65 triệu đồng và ngoài ra, thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên (thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ), Sở KH&CN đã phát hiện và kịp thời xử phạt hành chính đối với 02 cơ sở y tế vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ với số tiền là 7,5 triệu đồng.

Hội nghị sơ kết hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo 9 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 -0
Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị 

Trên cơ sở kết quả công tác đạt được trong 9 tháng đầu năm năm 2023, Sở KH&CN thống nhất xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023: Triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được phê duyệt trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2023 về Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh năm 2023; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh từ công tác quản lý khoa học, quản lý công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ,...theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thu hút, động viên, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ; an toàn bức xạ hạt nhân; thông tin KH&CN; đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám Đốc Sở ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để các phòng, đơn vị trực thuộc rút kinh nghiệm, có những biện pháp, giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi mặt công tác trong 3 tháng cuối năm 2023./.

Phạm Mạnh Khang – Văn phòng Sở

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0