Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023

Facebook   Zalo

Nhằm phổ biến rộng rãi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 04/8/2023, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) về an ninh và khả năng thích ứng – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu.

Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là một trong những nội dung thuộc Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2030 và Đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh theo TCVN ISO 22301 (ISO 22301) để nâng cao khả năng thích ứng cho các tổ chức, doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên” do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam chủ trì thực hiện.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Việt Phương - Phó Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam; đồng chí Đinh Bộ Sơn - Phó Giám đốc Sở KH&CN; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia cao cấp đến từ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) – Công cụ giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và năng lực kinh doanh liên tục. Đồng thời, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm triển khai áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2019 tại Hàn Quốc; các yêu cầu của SAM SUNG đối với các nhà cung cấp trong đảm bảo khả năng cung ứng liên tục; chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) tại doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên; đánh giá chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019)…
 

Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 -0
Chuyên gia cao cấp đến từ Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) 

Thông qua hội nghị này nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các doanh nghiệp về công cụ quản lý hữu ích; thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao khả năng chống đỡ, khôi phục hiệu quả sau sự cố gián đoạn, tăng khả năng thích ứng, chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó hiệu lực và hiệu quả với các sự cố gián đoạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, doanh nghiệp trong điều kiện môi trường ngày càng phức tạp, luôn biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt; giúp các tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững, ổn định từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Nguyên.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 22301:2023 (ISO 22301:2019) chính là sự chắt lọc từ các thực hành tốt trên toàn cầu, giúp các tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam hoạch định để đảm bảo duy trì liên tục hoạt động kinh doanh một cách nhất quán và vững vàng khi thảm họa hay sự cố xảy ra, đây chính là một trong những cách bảo vệ tốt nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp kiên cường, vững vàng để đi xa hơn. Hiện tại, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đang hỗ trợ cho 02 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn này gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên./.

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo