Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo