V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Văn bản số 1252/UBND-KGVX ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân (Có danh sách kèm theo) về việc đề xuất nhiệm vụ hoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cấp quốc gia (nhiệm vụ KH&CN) để xem xét đưa vào thực hiện trong Chương trình công nghệ cao. Nội dung chi tiết của Công văn số 666/BKHCN-CNC và các văn bản có liên quan được đăng trên website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, tại địa chỉ: http://dosttn.gov.vn.

Tài liệu đính kèm: 

Công văn số: 386/KHCN-QLKH
Quyết định số: 3070/QĐ-BNN-KHCN
Công văn số: 666/BKHCN-CNC
Quyết định số: 1992/QĐ-BCT

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0