Thông báo về việc Niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-Code

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính bằng “mã QR-code” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Thông báo về việc Niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-Code

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo