Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết kết luận thanh tra trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo