Danh sách các cơ sở y tế được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong y tế) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Danh sách các cơ sở y tế được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong y tế) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Danh sách các cơ sở y tế được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong y tế) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết thông báo trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo