Tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến

Facebook   Zalo

Ngày 24/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (KH&CN) phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến cho gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến

Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ sáng kiến được công nhận ngày càng cao, chất lượng từng bước được nâng lên; từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Sáng kiến cấp cơ sở chưa phát huy hiệu quả; số lượng sáng kiến có hàm lượng khoa học còn ít và chưa được áp dụng rộng rãi; công tác tuyên truyền vận động tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa thường xuyên; chưa có cơ chế chính sách để động viên, khuyến khích các sáng kiến có chất lượng hoặc hỗ trợ để các tác giả có điều kiện hoàn thiện, phát triển sáng kiến của mình, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến -0
Ông Đinh Bộ Sơn – Phó Giám đốc Sở KH&CN khai mạc Hội nghị 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về hệ thống pháp luật quy định về hoạt động sáng kiến; hướng dẫn đơn vị thực hiện công tác công nhận sáng kiến; hướng dẫn, định hướng các nội dung, cách thức viết hồ sơ đăng ký và công nhận sáng kiến; phổ biến, áp dụng rộng rãi và khai thác hiệu quả sáng kiến. Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động sáng kiến; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về hoạt động sáng kiến được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

Tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến -0
Ông Hoàng Anh – Phó Trưởng phòng Pháp chế chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ trao đổi những vướng mắc tại Hội nghị 
Tập huấn, phổ biến kiến thức về hoạt động sáng kiến -0
Thảo luận tại hội nghị 

Hội nghị là dịp để các cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả hoạt động sáng kiến; có giải pháp phù hợp đưa vào áp dụng trong thực tiễn nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

Dương Chiêm, Thế Bằng

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0