Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Facebook   Zalo

Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự và chủ trì hội nghị tại đầu cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở tại các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

Điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan -0
Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương trình bày chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023). Luật thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật cụ thể hoá đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan -0

Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 27/6/2023 triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.
Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị kiến thức giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở của Quốc hội khóa XV. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 2/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0