Trao đổi kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Pháp

Facebook   Zalo

Ngày 18/8, tại điểm cầu trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thái Nguyên, Đ/c Phạm Thị Hiền – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ cùng chuyên viên phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tham dự  Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm "Số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: 

Trao đổi kinh nghiệm số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Pháp

Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam". Chương trình do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của hơn 7.000 cán bộ, công chức, viên chức tại gần 1.000 điểm cầu trong cả nước. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên còn có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; công chức, viên chức được giao thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND cấp huyện và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Pháp đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc số hóa, chuẩn hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính và ý kiến đối với thực tiễn của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về chuẩn hoá biểu mẫu. Cục Kiểm soát TTHC cũng chia sẻ về số hoá, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của Việt Nam. Theo đó, nguyên tắc chính là lấy người dùng (người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức trong hệ thống) làm trung tâm, cải cách thủ tục hành chính là dẫn dắt, công nghệ thông tin là phương tiện, công cụ thúc đẩy, hỗ trợ giúp người dùng thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng. Thông qua đó nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới việc người dân chỉ cần cung cấp thông tin, giấy tờ một lần, góp phần hình thành công chức điện tử, công dân số, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hiện nay, mặc dù Chính phủ đã có những nghị định, nghị quyết yêu cầu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022 nhưng chỉ có khoảng 6,72% hồ sơ cấp kết quả điện tử, 19% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa là 0%. Đây là những điều cần quan tâm để các cấp, các ngành, địa phương khắc phục.
Yêu cầu của việc đổi mới thủ tục hành chính hiện nay cần gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, tạo chủ động, sáng tạo, áp dụng mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện thủ tục hành chính. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đồng thời tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ đạo, điều hành, giám sát, đánh giá dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với mục tiêu của Đề án Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, phù hợp với định hướng triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo