Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Facebook   Zalo

Sáng ngày 04/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ  tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo công tác CCHC tại Hội nghị

Những năm qua, Công tác CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, Lãnh đạo Sở luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, cũng như chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng Chính quyền số, Xã hội số và Kinh tế số của tỉnh Thái Nguyên.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở KH&CN. Quán triệt các nội dung triển khai thực hiện Chương trình CCHC năm 2021-2025, hướng đến năm 2030 của Chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên và các nhiệm vụ đã ban hành tại Kế hoạch số 98/KH-KHCN ngày 28/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Qua Hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác CCHC. Tập trung việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ trong những năm tiếp theo./.
 

Facebook Zalo