Kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Facebook   Zalo

Chiều ngày 28/9, Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác CCHC; hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Đ/c Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo đó, nội dung kiểm tra của Đoàn tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… phương hướng CCHC trong thời gian tới.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ -0
 Đ/c Nguyễn Thế Hoàng – Chánh Văn phòng Sở Báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, từ đầu năm 2022 đến nay, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, tập trung chỉ đạo công tác CCHC, trong đó tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường điện tử… Nhờ đó, công tác CCHC của Sở đã có những thay đổi đáng kể, từ đầu năm 2022 đến nay Sở KH&CN đã giải quyết TTHC 100% đúng hạn và trước hạn; không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Sở tiếp tục duy trì rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Số lượng văn bản được trao đổi điện tử đạt tỷ lệ cao; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết hồ sơ trực tuyến, hồ sơ TTHC.
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng CCHC, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung đề án CCHC nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn tiếp theo; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, cải cách TTHC đặc biệt liên quan đến các tổ chức khuoa học công nghệ, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa.
Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, phân tích và nêu lên một số hạn chế trong thực hiện CCHC tại Sở, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những hạn chế đó. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công năm 2022 của Sở KH&CN. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; đối với những tồn tại, hạn chế, khó khăn, Sở Khoa học và Công nghệ cũng cần nêu kiến nghị, đề xuất để Đoàn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, từ đó các cơ quan tham mưu đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới…

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo