Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Facebook   Zalo

Từ ngày 06- 08/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ cử chuyên viên phụ trách công tác Cải cách hành chính tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính năm 2022. Chương trình do Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức. Dự Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, TS. Đỗ Đình Long - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Lãnh đạo phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ cùng các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh cùng 40 học viên là Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và công chức được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Phát biểu Khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hiển - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh mục tiêu tổ chức lớp học nhằm đảm bảo công tác tham mưu, giải quyết một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đúng pháp luật, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; quán triệt các học viên tham gia đầy đủ các buổi học, tiếp thu những kiến thức, thông tin từ giảng viên, báo cáo viên truyền đạt, qua đó áp dụng vào thực tiễn nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác cải hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 -0
 Chụp ảnh lưu niệm Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Tại lớp Bồi dưỡng, các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh đã tập trung trao đổi nội dung của 08 chuyên đề gồm: Giới thiệu nội dung Chương trình cải cách hành chính; Kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC và tuyên truyền cải cách hành chính; Cải cách thủ tục hành chính; Công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật; Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và văn hoá công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử.
Kết thúc lớp Bồi dưỡng, các học viên cơ bản nắm được các nội dung do giảng viên, báo cáo viên trình bày và đưa ra các câu hỏi thảo luận. Đây cũng là dịp để các học viên gặp gỡ giao lưu cùng đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm công tác đồng thời qua đây, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức về lý luận, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình nhằm giải quyết linh hoạt, hiệu quả hơn nữa trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương, từng bước đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Nguyễn Thị Hoa Phượng – Văn phòng Sở

Facebook Zalo