Quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Facebook   Zalo

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 14/5, Sở  KH&CN cử cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tham dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Tham dự lớp tập huấn còn có các cán bộ phụ trách một cửa, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ông Đào Ngọc Tuất, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại Hội nghị, gần 80 học viên là cán bộ phụ trách một cửa, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được hướng dẫn thực hiện quy trình số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và thực hiện đồng bộ dữ liệu về kho dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung tỉnh Thái Nguyên, đại diện Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam (đơn vị triển khai Phần mềm) giới thiệu về Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính,việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam sẽ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tính năng của Phần mềm số hóa và quản lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính, để bảo đảm triển khai thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Buổi tập huấn đã giúp cho các cán bộ phụ trách một cửa, cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nắm được chu trình và thao tác nghiệp vụ của từng bước trong quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để áp dụng vào thực tế.

Phạm Đông - Văn phòng Sở

Facebook Zalo