Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Facebook   Zalo

Sáng 8-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên và công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2017. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính


Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2017, việc áp dụng Chỉ số đánh giá CCHC đối với các cấp đã cho thấy tính toàn diện và hiệu quả trong thực hiện CCHC, nhận thức của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị, địa phương được nâng lên, trách nhiệm của các ngành, các cấp được phân định rõ ràng. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nề nếp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 746.305, trong đó có 98,6% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước được tăng cường, 100% cơ quan Nhà nước của tỉnh đã thực hiện liên thông trao đổi văn bản điện tử được tích hợp chữ ký số; toàn tỉnh có 13/22 sở, ban, ngành; 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã triển khai phần mềm một cửa điện tử hiện đại. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, 100% TTHC được cung cấp ở mức độ 2; 499 TTHC được cung cấp ở mức độ 3, 42 TTHC được cung cấp ở mức độ 4. Các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu trong hoạt động công vụ, việc phân cấp quản lý được đẩy mạnh…

Tại hội nghị, UBND tỉnh cũng công bố kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2017. Theo đó, ở khối các sở, ban, ngành, đứng đầu là Sở Khoa học & Công nghệ với điểm số 85,60 (tăng 06 bậc so với năm 2016), tiếp đến là Sở Công Thương và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; xếp cuối cùng là Sở Lao động Thương binh và Xã hội với điểm số 66,04 (giảm 01 bậc so với năm 2016). Ở khối các huyện, thành, thị, thị xã Phổ Yên xếp thứ nhất với điểm số 90,83 (tăng 01 bậc so với năm 2016), tiếp đến là TP Sông Công và huyện Võ Nhai, đứng cuối cùng là huyện Phú Lương với điểm số 70,96 (giảm 4 bậc so với năm 2016).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và công tác giải quyết TTHC; tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của bộ phận một cửa, bộ phận tiếp công dân; đẩy mạnh tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích… Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh trong việc đầu tư kinh phí cho công tác CCHC; Sở Nội vụ tăng cường tham mưu cho tỉnh trong việc thanh tra, kiểm ra, đôn đốc thực hiện công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương…

Facebook Zalo