Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định thanh tra số 179/QĐ-KHCN ngày 01/7/2021 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, sang chiết, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động kiểm tra định lượng tại cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Cuộc thanh tra được triển khai từ ngày 07/7 đến ngày 28/7/2021, theo Kế hoạch, Đoàn tiến hành thanh tra tại 20 cơ sở, tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Đoàn chỉ tiến hành thanh tra được 13/20 cơ sở sản xuất, sang chiết, kinh doanh hàng đóng gói sẵn thuộc các lĩnh vực: khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (09 cơ sở), phân đạm (02 cơ sở), thức ăn chăn nuôi (01 cơ sở), xi măng (01 cơ sở).
Qua thanh tra thực tế tại 13 cơ sở cho thấy, phần lớn các cơ sở đều cố gắng chấp hành tốt các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, sang chiết và kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở do chưa kịp thời tìm hiểu các quy định của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của mình, nhất là mặt hàng kinh doanh có điều kiện (sản xuất, sang chiết và kinh doanh khí hóa lỏng) nên còn tồn tại một số vi phạm như: lưu giữ hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa không đầy đủ; không xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khí theo quy định. Khi Đoàn tiến hành kiểm tra định lượng các lô hàng đang sản xuất, sang chiết, đóng gói và kinh doanh để đánh giá sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế so với lượng công bố trên bao bì và nhãn hàng hóa tại các cơ sở, đã phát hiện 01/14 lô hàng không đạt yêu cầu do vi phạm về giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép. Tất cả các hành vi vi phạm nói trên đều được Đoàn Thanh tra chỉ rõ và tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời yêu cầu các cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm, nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật có liên quan.
Qua đây cũng là dịp để cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước nói chung, về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp đối với sản xuất, sang chiết và kinh doanh hàng đóng gói sẵn nói riêng.

Một số hình ảnh ghi lại quá trình kiểm tra của Đoàn Thanh tra:

Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -0

Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra và nghe cơ sở báo cáo 

Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -1
 Hoạt động kiểm tra định lượng tại cơ sở kinh doanh phân bón
Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -2
 Hoạt động kiểm tra định lượng tại cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Thanh tra hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên -3
 Hoạt động kiểm tra định lượng tại Nhà máy Xi măng Lưu Xá

 

Nguyễn Hường – phòng Thanh tra

Facebook Zalo