Thanh tra chuyên đề năm 2016 đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Thực hiện theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên đề năm 2016. Theo đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì và chỉ đạo Đoàn thanh tra; ông Đỗ Đức Thụ, Chánh thanh tra Sở KH&CN làm trưởng Đoàn.

Thanh tra chuyên đề năm 2016 đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra chuyên đề năm 2016 đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Hình ảnh: Đoàn thanh tra làm việc tại cơ sở kinh doanh vàng bạc Quý Tùng

 

Từ ngày 15/7/2016 đến ngày 25/8/2016, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra 27 cơ sở là các tổ chức sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, hồ sơ đo lường, hồ sơ chất lượng, các hồ sơ khác liên quan đến sản xuất kinh doanh vàng; kiểm tra hàng hóa bày bán, kiểm tra đo lường bằng cân điện tử, lấy mẫu đưa đi thử nghiệm chất lượng. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các cơ sở được thanh tra đáp ứng đầy đủ về hồ sơ pháp lý, hầu hết các cơ sở đều lưu giữ đầy đủ các bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của các tổ chức sản xuất, chấp hành tốt về đo lường và chất lượng. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở sai phạm như không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất hoặc nhập khẩu; sử dụng phương tiện đo nhóm 2 có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực; hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Tổng số có 8 cơ sở vi phạm. Đoàn đã tiến hành xử lý vi phạm các cơ sở trên theo quy định của pháp luật.

Cuộc thanh tra chuyên đề năm 2016 do Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên chủ trì với sự phối hợp của các Sở, ngành chức năng của tỉnh được tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và kế hoạch đề ra; bước đầu tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trong việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa; Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm; Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành trong công tác quản lý nhà nước của ngành KH&CN về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa đối với vàng nói chung và vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng trên địa bàn./.

Facebook Zalo