Thanh tra về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Từ ngày 29-31/8/2018, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ đối với 03 đơn vị trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Hoàng Huynh Thái Nguyên, Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thủy Vân.

Thanh tra về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thanh tra về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thành phần Đoàn Thanh tra gồm có: Ông Dương Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Cục ATBX&HN) - Trưởng đoàn; về phía Thanh tra Cục ATBX&HN có các thành viên: ông Nguyễn Đình Giáp, Nghiêm Xuân Long, Chu Quang Huy; về phía Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên có: ông Trần Việt Anh - Phó chánh Thanh tra Sở và bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Phòng Quản lý chuyên ngành.

Nội dung thanh tra bao gồm: thanh tra việc khai báo, đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong lưu giữ, bảo quản, vận chuyển và sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; các loại giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Theo kế hoạch, tại các cơ sở, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra, yêu cầu tập hợp hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, tiến hành đo phát hiện nguồn phóng xạ, đo suất liều bức xạ của nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ.

Theo thống kê, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, số 971, đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên, đang lưu giữ 01 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Ni-63, model NER-004P, seri U19838 và sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế thông thường; Công ty TNHH Hoàng Huynh Thái Nguyên, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, đang lưu giữ 01 nguồn phóng xạ kín Am 241 đã qua sử dụng; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thủy Vân, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đang sử dụng 01 nguồn phóng xạ kín Am 241 để xác định tuổi vàng.

Ông Dương Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục ATBX&HN
kiểm tra suất liều nguồn phóng xạ

 

 

 

Qua thanh tra, nhìn chung các cơ sở thực hiện việc lưu giữ các nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và tiến hành công việc bức xạ đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cơ bản đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật. Kiểm tra suất liều bức xạ đo được tại các vị trí đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các điểm lân cận đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục như: không xây dựng báo cáo định kỳ hằng năm về công tác an toàn bức xạ, 01 cơ sở không có giấy phép lưu giữ nguồn phóng xạ...

 

Đoàn Thanh tra kiến nghị, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ cho các tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ. Đối với các cơ sở sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ tại cơ sở./.

Facebook Zalo