Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Facebook   Zalo

Ngày 09/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, lâp kế hoạch bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Thái Nguyên” và Đề tài “Xây dựng mô hình chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo thích ứng với xã hội số tại tỉnh Thái Nguyên”. TS. Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Đại diện ban chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh đề tài tại Hội đồng

Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp, lâp kế hoạch bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu có hiệu quả kinh tế cao tại tỉnh Thái Nguyên” do Viên Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp chủ trì thực hiện với mục tiêu: điều tra, đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển của các loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh làm cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể các loài dược liệu có khả năng sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa tại tỉnh Thái Nguyên.
    Đề tài “Xây dựng mô hình chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo thích ứng với xã hội số tại tỉnh Thái Nguyên” do Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện với mục: tiêu đánh giá thực trang chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo tại tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đó xây dựng mô hình chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo tại tỉnh Thái Nguyên phù hợp với các điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của tỉnh và thích ứng với công tác xây dựng xã hội số.
Cả 2 đề tài đã nêu được tính cấp thiết, là rõ được mục tiêu và nội dung thực hiện, chỉ ra được sản phẩm cũng như tính khả thi của các đề tài. Qua trao đổi thảo luận tại các phiên họp, Hội đồng đã nhất trí cho triển khai thực hiện 2 đề tài nếu trên và đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện đề tài hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của các nhà khoa học trong hội đồng gửi Sở Khoa học và công nghệ để triển khai các bước tiếp theo./.
 

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo