Nghiệm thu nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”

Facebook   Zalo

Ngày 30/10/2020, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KHCN tỉnh đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên” thuộc Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ KH&CN giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên đến năm 2020. Đồng chí Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”

Nhiệm vụ được triển khai thực hiện theo quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 9/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2020, Chủ nhiệm nhiệm vụ là PGS. TS Phạm Thị Phương Thái, với mục tiêu nghiên cứu khai thác giá trị văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch Thái Nguyên theo định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời kỳ tới, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đó theo hướng bền vững.
Theo đó, Ban chủ nhiệm đã tiến hành điều tra, khảo sát, kết hợp với hơn 10 cuộc hội thảo/tọa đàm đã hệ thống được các giá trị văn hóa tiêu biểu và đa sắc màu của các dân tộc cùng sinh sống trong tỉnh Thái Nguyên, trong đó chủ yếu là các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Sán dìu, Sán chay… (đã tập trung nghiên cứu và chỉ ra được tính chất tiêu biêu của văn hóa Tày); nghiên cứu và giới thiệu về văn hóa Trà Thái Nguyên với các số liệu điều tra thực địa, tiêu biểu là vùng chè Tân Cương; tiến hành phương án cải tạo không gian cảnh quan, các điểm du lịch tiêu biểu như điểm bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, điểm làng chè Tân Cương; xây dựng và tiến hành trải nghiệm tour du lịch trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa mang đặc trưng của Thái Nguyên với lộ trình Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam - làng nghề chè Tân Cương - Hồ Núi Cốc - Khu nhà sàn Thái Hải; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên nhằm cung cấp nhân lực dụ lịch (tập huấn về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kiến thức văn hóa, văn nghệ dân gian); đã thiết kế thành công bộ sản phẩm truyền thông quảng bá du lịch Thái Nguyên theo hướng gắn với giá trị văn hóa dân gian và bộ nhận diện thương hiệu (logo, slogan, ấn phẩm…), sản xuất thành phẩm Rượu trà; đề tài đã đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực du lịch văn hóa dân gian cho địa phương, xây dựng được 19 bộ tài liệu tập huấn cho cộng đồng làm du lịch tại Thái Nguyên.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ không chỉ là công trình khoa học công nghệ, hệ thống hóa được cơ sở dữ liệu, tài liệu để tham khảo trong đào tạo và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vụ du lịch văn hóa dân gian tại địa phương mà có tính ứng dụng trong thực tiễn ngành du lịch của địa phương, nhiệm vụ đã đạt được kết quả bước đầu về kinh tế khi tiến hành thử nghiệm du lịch tại làng nhà sàn Thái hải, du lịch chè Tân Cương, tiến hành cải tạo, thiết kế lại không gian Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam…Nhiệm vụ góp phần quảng bá cho du lịch tỉnh Thái Nguyên, cung cấp nhân lực du lịch và đưa ra một số kiến nghị giải pháp cho du lịch tại địa phương. Nhiệm vụ được Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.
 

Facebook Zalo