Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài Bảo tồn nguồn gen lợn đen Định Hóa

Facebook   Zalo

Ngày 21/12/2020, Đoàn công tác của Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài quỹ gen “Nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen lợn đen huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên”. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Thảo Vân. Tham gia đoàn kiểm tra có Phòng Quản lý Khoa học, Ban chủ nhiệm đề tài, cán bộ kỹ thuật.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài Bảo tồn nguồn gen lợn đen Định Hóa

Đến thời điểm kiểm tra, Ban chủ nhiệm đề tài đã triển khai được một số nội dung như: điều tra, khảo sát số lượng, địa bàn phân bố; nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh trưởng, sinh sản và chất lượng thịt lợn đen Định Hóa; đang tiến hành phân tích giá trị nguồn gen, xây dựng các mô hình bảo tồn chuyển vị và nguyên vị. Tuy nhiên, do nằm trong đợt dịch bệnh ở lợn trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, mô hình của đề tài cũng chịu những tổn thất nhất định, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện cũng như tính nhân rộng của các mô hình.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài Bảo tồn nguồn gen lợn đen Định Hóa -0

Lợn đen giống tại hộ gia đình nhà ông Dương Văn Nghiệp  

Qua kiểm tra Sở KH&CN cũng đã đề nghị ban chủ nhiệm đề tài phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật, các phòng chức năng phòng chống dịch bệnh tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn, công tác phòng dịch cho các hộ gia đình tham gia xây dựng mô hình, đồng thời tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.
Đề tài quỹ gen đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 7/3/2018, thời gian thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2021. Với mục tiêu: bảo tồn bền vững và lưu giữ được nguồn gen lợn đen Định Hóa tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo vệ đa dạng sinh học lợn đen Định Hóa và hướng tới đưa lợn đen Định Hóa trở thành đối tượng nuôi thương phẩm nhằm gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.
 

Nguyễn Dung - Phòng QLKHCN

Facebook Zalo