Hướng dẫn thực hiện - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Facebook   Zalo

Lĩnh vực: An toàn bức xạ

Tên thủ tục trong video hướng dẫn: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Hướng dẫn thực hiện - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

   
Facebook Zalo