Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (Người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán trong y tế)

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

Facebook Zalo