Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Facebook   Zalo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên làm video hướng dẫn mẫu hồ sơ đối với Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

Lĩnh vực: An toàn bức xạ - Năng lượng nguyên tử

Video hướng dẫn hồ sơ mẫu: Thủ tục khai báo thiết bị X-Quang chuẩn đoán trong y tế

 

Facebook Zalo