Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên - 10 năm xây dựng và trưởng thành

Facebook   Zalo

Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đó là một chặng đường với nhiều sự kiện, nhiều dấu ấn, ghi đậm quá trình phát triển của Trung tâm trong sự phát triển của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên - 10 năm xây dựng và trưởng thành


Tập thể cán bộ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Thái Nguyên

Được thành lập theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 25/10/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên có chức năng nhiệm vụ chính: Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo thuộc danh mục đo phải kiểm định theo quy định của pháp luật; Giữ chuẩn đo lường pháp lý theo quy định, giám định đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá, phân tích, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá, bảo trì thiết bị đo lường, thử nghiệm; Hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân; Sửa chữa, cung ứng lắp đặt các thiết bị đo lường, thử nghiệm, tư vấn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về khoa học công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định…

Những ngày đầu thành lập, Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gặp nhiều khó khăn cả về mặt cơ sở vật chất cũng như con người. Về nhân sự, hầu hết các cán bộ có tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều; cán bộ chủ chốt đa phần là kiêm nhiệm; trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chưa có. Đến năm 2008, Trung tâm đã được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và các chuẩn đo lường phục vụ công tác, đào tạo kiểm định viên đo lường tăng cường nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu để lập hồ sơ đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận khả năng kiểm định hiệu chuẩn. Nhờ đó, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường chất lượng đã dần được thực hiện một cách có hiệu quả.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính trong khoảng thời gian đầu đầy khó khăn, thử thách đã giúp cán bộ, nhân viên Trung tâm tự hoàn thiện và trưởng thành hơn. Những cá nhân với sức trẻ, lòng nhiệt huyết chính là hạt nhân thúc đẩy quá trình phát triển của Trung tâm trong những bước đi đầu tiên.

Tháng 7 năm 2014, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 02 Trung tâm (gồm Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở và Trung tâm Năng suất chất lượng, thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Cơ cấu tổ chức gồm Ban Giám đốc và 5 phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp; Kiểm định - Hiệu chuẩn; Đo lường - Thử nghiệm; Dịch vụ - Thị trường và Đánh giá - Chứng nhận. Năm 2016 là năm đánh dấu bước phát triển mới của Trung tâm, kể từ ngày 01/01/2016, Trung tâm được kiện toàn đổi mới tổ chức hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng phục vụ chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, hiện nay Trung tâm đã và đang trưởng thành lớn mạnh. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cấp quản lý như Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thanh tra Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở và thanh tra các Sở, ngành có liên quan để tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ và kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở, giúp phát hiện các vụ vi phạm các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân cùng với đó cũng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đo lường chất lượng cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cá nhân sử dụng phương tiện đo.

Ngoài ra, hoạt động dịch vụ đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với Trung tâm, nhất là trong xu thế hội nhập. Việc đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, từ đó nâng cao vị thế của đơn vị, tăng sức cạnh tranh trong khu vực. Đến nay, Trung tâm có khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo Quyết định chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lên đến 19 lĩnh vực phương tiện đo và chuẩn đo lường. Ngoài ra Trung tâm được Cục an toàn Bức xạ và Hạt nhân Cấp giấy đăng ký Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử thực hiện các dịch vụ (đo liều, suất liều bức xạ, đánh giá an toàn bức xạ, Kiểm định thiết bị chụp X- quang chuẩn đoán y tế thông thường, Tăng sáng truyền hình, thiết bị chụp X- quang cắt lớp vi tính CT- Scanner).  Đầu năm 2016, Trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký Quyết định chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện; năm 2017, được Tổng cục chỉ định kiểm định đối chứng đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong năm 2017, Trung tâm đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu so với cùng kỳ năm 2016 tăng 15,39%. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện lên đến 16.000 phương tiện thuộc các lĩnh vực đo khác nhau như: Độ dài, khối lượng, áp suất, dung tích - lưu lượng, điện - điện tử, kiểm định máy X- quang, đo đánh giá an toàn bức xạ, đo điện tiếp địa ... cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tiếp nhận và triển khai hoạt động các chuẩn, thiết bị mới được trang bị đầu tư. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn luôn cố gắng nỗ lực để đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và cũng như phát triển mạnh hơn các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong 10 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên đã không ngừng phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được giao hàng năm và thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã thu được kết quả vượt bậc, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và Việt Nam là thành viên của WTO. Kết quả hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã góp phần tích cực vào công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, thực hiện văn minh trong thương mại, góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Kế thừa những thành tích đã đạt được của 10 năm qua, trong thời gian tới Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao, bổ sung năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích, thử nghiệm, phát huy vai trò của đơn vị trong công tác kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân; Xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ có tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như bổ sung mở rộng năng lực trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Sớm hình thành tổ chức đánh giá phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ tốt cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, xây dựng và đưa phần mềm quản lý phương tiện đo vào hoạt động nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về đo lường. Phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp làm tốt công tác đánh giá sự phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân để công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các ngành ngày càng tốt hơn. Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như sự nghiệp phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được các cơ quan thẩm quyền giao phó, với sự năng động, nhiệt huyết và quyết tâm, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thái Nguyên đang không ngừng từng bước phát triển, vươn tới mục tiêu trở thành đơn vị có tầm ảnh hưởng ở khu vực các tỉnh  Trung du miền núi phía Bắc.

Từ những thành quả đã đạt được, tập thể, cán bộ Trung tâm đã vinh dự được nhận nhiều giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Sở. Đó là niềm vinh dự, là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm đã và đang không ngừng phấn đấu khẳng định uy tín, thương hiệu, chất lượng với mục tiêu lớn nhất là cho kết quả nhanh nhất, chính xác nhất và chất lượng phục vụ tốt nhất... qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đi lên của tỉnh Thái Nguyên, chung tay bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp./.

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0