Nghiệm thu dự án “chuyển giao thông tin KH&CN cho các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên”.

Facebook   Zalo

Ngày 10/12/2010, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì nghiệm thu dự án “chuyển giao thông tin KH&CN về kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp – phát triển nông thôn cho các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên”. Dự án do Trung tâm Thông tin Công nghệ Thái Nguyên chủ trì thực hiện.

Nội dung của dự án là  nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tạo cơ hội tiếp cận, khai thác, ứng dụng các tiến bộ của CNTT và thông tin khoa học công nghệ trong công tác phổ biến, tuyên truyền các thành tựu KH&CN, tiến bộ kỹ thuật, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung. Đồng thời dự án cũng góp phần nâng cao tính chủ động của cán bộ địa phương trong việc khai thác cập nhật các thông tin, chính sách mới thông qua mạng Internet, mạng thông tin KH&CN của Tỉnh.

Kết quả nghiệm thu cho thấy, dự án đã được triển khai đạt mục tiêu đề ra;  thực hiện tất cả các nội dung của dự án đã được phê duyệt; hoàn thành đầy đủ số lượng, chất lượng 5.000 thông tin mới phù hợp với nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên. 5000 thông tin này cũng đã được xử lý, phân loại theo nhóm ngành của khung phân loại DDC 14 và biên mục thuộc tính theo chuẩn Dubin Core đã được tích hợp trên hệ thống thông tin khoa học công nghệ (thư viện số) của sở KH&CN, chạy trên internet tại địa chỉhttp://dosttn.gov.vn/ddc14.  Đồng thời  Trang thiết bị phần cứng, phần mềm bổ sung cho sở Khoa học và Công nghệ và 9 đơn vị tham gia dự án đạt tiêu chuẩn kỹ thuật dự án yêu cầu và đã đưa vào vận hành tại các đơn vị được đầu tư

Dự án  đã được hội đồng  nghiệm thu và đánh giá loại khá.


Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0