Tham gia Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Facebook   Zalo

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý của các Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, viện nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức tăng tốc khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (KNST), trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST. Tham gia khóa tập huấn có các chuyên viên của Phòng Quản lý KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia Chương trình tập huấn  “Nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Tham gia Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Khóa học diễn ra trong hai ngày 15-16/12/2020 với 4 buổi học, được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 Giải Phóng, Hà Nội. 
Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: Cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; Giới thiệu và chuyển giao các mô hình hỗ trợ KNST có hiệu quả trên thế giới và Việt Nam cho địa phương, tiến tới hình thành các trung tâm hỗ trợ KNST tại địa phương, trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Tại khóa tập huấn, các học viên đã được nghe chia sẻ kinh nghiệm của rất nhiều chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực KNST và ĐMST đến từ các địa phương, các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, các tổ chức và cơ sở ươm tạo đã và đang triển khai thực hiện.

Tham gia Chương trình tập huấn  “Nâng cao năng lực quản trị và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” -0
Trao Chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn cho các học viên 

Khóa tập huấn góp phần thúc đẩy triển khai các chương trình nâng cao năng lực, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới đào tạo những nhà hỗ trợ khởi nghiệp, từ đó cũng làm tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam./.

Nguyễn Dung - Phòng Quản lý KHCN

Facebook Zalo