Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương”

Facebook   Zalo

Ngày 23/08/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp Học viện Khoa học Công nghệ (KHCN) và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương”. Dự Hội thảo có đồng chí Hoàng Minh, Giám đốc Học viện KHCN&ĐMST; đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên; đại diện một số sở, ngành của tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương”

Ảnh: Đồng chí Đinh Bộ Sơn phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia Học viên KHCN&ĐMST đã giới thiệu khái quát về Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương. Theo đó, Bộ chỉ số ĐMST địa phương được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế về hệ thống ĐMST địa phương gồm: Các tác nhân, mạng lưới tương tác, môi trường thể chế,…phản ánh tính chất, mức độ, kết quả hoạt động ĐMST của địa phương, tại địa phương. Ngoài ra, các đại biểu dự hội thảo còn được thông tin về phương pháp xây dựng Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương; khung chỉ số ĐMST địa phương và các chỉ số thu thập dữ liệu từng địa phương; cách thức tổ chức thu thập thông tin; hướng dẫn chi tiết các chỉ số do địa phương thu thập và báo cáo.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương” -0
Ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện KHCN và Đổi mới sáng tạo phát biểu tại Hội thảo 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, góp ý từng chỉ tiêu cụ thể có liên quan tới từng ngành, lĩnh vực để đi đến thống nhất từ đó hoàn thiện các bộ chỉ số sát với thực tiễn của ngành, lĩnh vực tại địa phương về hoạt động ĐMST.

Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Tài liệu hướng dẫn thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương” -0
Đại biểu thảo luận tại Hội thảo 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương được xây dựng nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN và ĐMST của địa phương, qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN&ĐMST của địa phương giúp cho các nhà khoa học hoạch định chính sách và các cấp lãnh đạo của địa phương có cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dựa trên KHCN&ĐMST. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số này sẽ là thông tin tham khảo hữu ích để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp quyết định quy mô, hình thức đầu tư và các hoạt động ĐMST tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Học viện KHCN&ĐMST tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành để hoàn thiện Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương, sớm triển khai trong năm 2022 tại địa phương và triển khai trong cả nước vào năm 2023./.

Dương Chiêm, Thế Bằng - TTPT KH&CN

Facebook Zalo