Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Facebook   Zalo

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh Thái Nguyên năm 2020 nhằm thúc đẩy phong trào, lao động sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực, theo xu hướng chung của phong trào KNĐMST trên cả nước. Từ đó tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Chi tiết cuộc thi xem file đính kèm !

Thể lệ Cuộc thi - Mẫu Hồ sơ tham dự.doc

Mời tham gia Cuộc thi KNĐMST 521KHCN-QLCN.pdf

Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi KNĐMST 1576-QD-BTC.pdf

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.pdf

Facebook Zalo