Tọa đàm trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Facebook   Zalo

Ngày 02/7/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến về “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Tham gia buổi Tọa đàm có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng - Chủ trì Tọa đàm; các đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ và đại biểu từ 59 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thị Hiền - Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Sở.

Tọa đàm trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Điểm cầu tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Để triển khai Luật Quy hoach, Luật KH&CN, thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch ngành quốc gia), trong thời gian qua Bộ KH&CN đã triển khai văn bản đến Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh /thành phố trực thuộc Trung ương trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh và thành phố. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa điều chỉnh toàn bộ hệ thống tổ chức KH&CN công lập trên phạm vi cả nước trong giai đoạn mới đồng thời là một nội dung để tích hợp vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.
Đối với Thái Nguyên, hiện nay có 24 tổ chức KH&CN (do Sở KH&CN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động) được thành lập trên địa bàn tỉnh, trong đó có 16 tổ chức KH&CN công lập và 8 tổ chức KH&CN ngoài công lập. Nhìn chung điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn nhiều hạn chế. Các cơ chế, chính sách, hỗ trợ tổ chức KH&CN còn thiếu, chưa thu hút, phát huy được tiềm năng, nguồn lực để phát triển tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong số các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh, có một số tổ chức KH&CN có khả năng chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN. 
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe Báo cáo đề dẫn về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập bao gồm những nội dung: Phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh tác động đến mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn tỉnh; Đánh giá hiện trạng hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Hiện trạng cơ sở vật chất - ký thuật của tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; Phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc ủy ban nhân dân tỉnh; Đề xuất danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; và Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
Qua buổi tọa đàm, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã thống nhất quan điểm như sau: Tổ chức KH&CN công lập thuộc uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm về phương thức xây dựng quy hoạch và cung cấp thông tin. Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp và xây dựng quy hoạch thành mạng lưới tổ chức KH&CN quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ. Với các tỉnh đã xây dựng được quy hoạch riêng, trong đó có những nội dung về các tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn, đề nghị thống nhất về nội dung của các tổ chức KH&CN công lập và quy hoạch được tổng hợp, cần cập nhật dữ liệu đó cho Bộ KH&CN. Bộ KH&CN sẽ làm việc chung để xây dựng quy hoạch, gửi vào dữ liệu tổ chức KH&CN quốc gia. Về khảo sát, tập trung đối tượng là các tổ chức KH&CN công lập để lấy dữ liệu cho Dự thảo quy hoạch. Ngoài ra, vì ở một số tỉnh, số lượng tổ chức KH&CN ngoài công lập nhiều hơn công lập rất nhiều, nên trong trong điều kiện cho phép, Thứ trưởng mong muốn các tỉnh, thành phố khảo sát thêm về phần tổ chức KH&CN ngoài công lập để có thể nhìn thấy được rõ hơn các tổ chức KH&CN trên địa bàn. Về mặt đối tượng quy hoạch, sau này chỉ quy hoạch đối tượng tổ chức KH&CN công lập. Thứ trưởng cũng lưu ý, các tỉnh/thành phố cần đưa ra các đề xuất về dự dán đầu tư, dự án mới trong thời gian tới, đề nghị có sự hỗ trợ, yêu cầu đưa vào kế hoạch trung hạn hoặc kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các tổ chức KH&CN công lập cần phát triển. Bên cạnh đó, những tổ chức mới hoặc tổ chức đang phát triển có nhu cầu về không gian, địa điểm, về đất đai, cũng cần có đề xuất./.

Thế Bằng – Trung tâm PT KH&CN

Facebook Zalo