Hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021

Facebook   Zalo

Ngày 12/03/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Tham dự Hội thảo có bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, đại diện các phòng thuộc Sở và Ban chủ nhiệm các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

Hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021

ThS Tạ Ngọc Minh – Phòng Quản lý KH&CN hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Tại hội thảo, đại diện Sở KH&CN đã hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2020, 2021 theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu cũng được nghe một số quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch đấu thầu; tạm ứng kinh phí; sử dụng kinh phí; chứng từ thanh toán; quyết toán kinh phí;… theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi được nghe hướng dẫn quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN và quy định về thực hiện hồ sơ tài chính, các đại biểu tham dự hội thảo đã tham gia trao đổi, thảo luận cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm của các nhiệm vụ KH&CN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bám sát Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN và quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn vướng mắc, hoặc có những vấn đề mới phát sinh sẽ cùng nhau trao đổi và tháo gỡ để công tác Quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu quả cao hơn.
 

Facebook Zalo