Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, câp xã

Facebook   Zalo

Ngày 24 tháng 02 năm 2023 Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh gồm danh mục và nội dung của 154 chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này

Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, câp xã

Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện gồm danh mục và nội dung của 51 chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này
Hệ thống chỉ tiêu cấp xã gồm danh mục và nội dung của 26 chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này
Chi tiết: Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Bản tin KH&CN số 01/2024

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0