V/v ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Facebook   Zalo

Chi tiết xin vui lòng xem tại văn bản đính kèm: Vanban__2016-03-15_10-2016 QĐ-UBND.pdf

Facebook Zalo