Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Facebook   Zalo

Sáng ngày 28/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đ/c Phạm Quốc Chính – Giám đốc Sở KH&CN, đ/c Tạ Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Sở, các đồng chí lãnh đạo Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở KH&CN.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn Sở thông qua các Báo cáo kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 và kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -0
Đồng chí Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị 

    Năm 2020 với sự nỗ lực của cả tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hoạt động khoa học công nghệ đã có những bước đổi mới và đột phá; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện; hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ đã có bước tiến bộ phục vụ thiết thực đời sống xã hội, phát triển kinh tế; việc triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan được Ban giám đốc Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chương trình cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục được thực hiện có hiệu quả; hoạt động Công đoàn Sở và Ban thanh tra nhân dân được triển khai đạt kết quả tốt; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng được duy trì ổn định; các phong trào thi đua cơ bản đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm...
Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Sở, cũng như thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2021.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -0

Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Phòng Kế hoạch- Chuyên ngành phát biểu ý kiến tại hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các phong trào thi đua năm 2020; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Sở cũng đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung làm tốt trong năm 2021 và phát động triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua; Đổi mới phương thức thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -0

Đ/c Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN giải đáp các ý kiến tham gia tại hội nghị và định hướng nhiệm vụ trong năm 2021 

Cũng nhân dịp này, Sở đã tặng danh hiệu thi đua, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2020. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm phấn đấu trong năm 2021 hoàn thành tốt và tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ với sự nhất trí 100% của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn sở.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -0
Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn Sở ký kết giao ước phát động phong trào thi đua năm 2021 

Một số hình ảnh khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -0
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -1
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -2
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -3
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021 -4
 

Thế Bằng – Trung tâm Phát triển KH&CN

Facebook Zalo