Bàn giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Facebook   Zalo

Ngày 19/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ bàn giao sản phẩm khoa học của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ sâm Xuyên Đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” do Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021. Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Hoàng Đức Vỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN; PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở và nhóm nghiên cứu chủ trì thực hiện dự án.

Bàn giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Lễ Bàn giao sản phẩm khoa học

Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ Sâm Xuyên Đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” thực hiện với mục tiêu, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ cao từ cây Sâm xuyên đá và tiến tới thương mại hóa sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh Thái Nguyên, cùng với đó là xây dựng vùng nguyên liệu Sâm xuyên đá trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy việc sản xuất dược liệu và khai thác triệt để quỹ đất tại các vùng núi đá đang bỏ không trên địa bàn tỉnh. Sau 02 năm triển khai, nhiệm vụ đã được Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu.

Tại lễ bàn giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng vốn Nhà nước. Đồng thời, trực tiếp bàn giao tài sản hình thành từ nhiệm vụ “Xây dựng mô hình tạo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ Sâm xuyên đá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” cho Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên bao gồm: 03 quy trình tách chiết polysaccharide tổng số đã được tối ưu hóa các thông số công nghệ từ lá, thân và củ sâm Xuyên đá; 01 quy trình sản xuất trà hòa tan từ Sâm xuyên đá; 02 quy trình sản xuất cao đặc từ thân và củ Sâm xuyên đá và 01 quy trình công nghệ sản xuất trà túi lọc từ Sâm xuyên đá. Loại tài sản từ dự án là tài sản vô hình với tổng giá trị tài sản là 1.541.000.000 đồng.

Bàn giao sản phẩm khóa học -0
PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó hiệu trưởng Nhà trường nhận bàn giao sản phẩm khoa học từ Sở KH&CN 

Sau khi được bàn giao, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện ứng dụng kết quả nghiên cứu và chịu trách nhiệm phân chia lợi nhuận thu được theo phương án thương mại hóa./.

Dương Chiêm, Thế Bằng - TTPT KH&CN

Facebook Zalo