Hội nghị toàn quốc về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

Facebook   Zalo

Ngày 21/11/2014, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN”. Tham dự Hội nghị có ông Trần Việt Thanh-Thứ trưởng Bộ KH&CN, Lê Xuân Định-Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia, đại diện các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; đại diện của 55 Sở KH&CN trên cả nước. Sở KH&CN Thái Nguyên tham dự Hội nghị có ông Phạm Quốc Chính-Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, đại diện các phòng Quản lý công nghệ, Chuyên ngành, Trung tâm Thông tin công nghệ.

Hội nghị toàn quốc về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ


Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phổ biến những điểm mới của Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN và báo cáo đánh giá hiện trạng, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thông tin, thống kê KH&CN trong giai đoạn 2015-2020. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho biết: “Trong những năm qua, hoạt động KH&CN nói chung, hoạt động thông tin, thống kê KH&CN nói riêng được nhìn nhận như một động lực và nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. KH&CN ngày càng có nhiều bước phát triển và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội, nên thông tin KH&CN cần là một nguồn lực trong xã hội thông tin và góp phần rút ngắn quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất, thương mại, nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, thúc đẩy phổ biến các thành tựu KH&CN phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, giáo dục đào tạo và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cũng tại Hội nghị các báo cáo điển hình về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN của Sở KH&CN thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm rõ thêm vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của hoạt động thông tin, thống kê KH&CN. Phần thảo luận đã được các đại biểu tham dự Hội nghị chia sẻ những suy nghĩ và đề xuất phương hướng, giải pháp để hoàn thiện hệ thống các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN từ Trung ương đến địa phương một cách đồng bộ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kết thúc Hội nghị Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh “Trong thời gian tới Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc Gia sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển hệ thống thông tin, thống kê KH&CN, coi hoạt động này như một dịch vụ công cần được nhà nước đầu tư thỏa đáng và kết hợp với việc xã hội hóa, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng tăng của xã hội”.

Facebook Zalo