Hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Facebook   Zalo

Ngày 05/7/2016, Sở KH&CN tổ chức hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. Chủ trì hội thảo có ông Hồ Ngọc Luật - Nguyên Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN), chuyên gia thống kê của Cục Thông tin KH&CN quốc gia, bà Phạm Thị Hiền - Phó giám đốc Sở KH&CN. Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Hội thảo khoa học: Thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

            Cuộc điều tra thống kê hoạt động KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 nhằm mục đích tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011 - 2015, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ việc hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển KH&CN của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, cuộc điều tra sẽ được tiến hành từ ngày 15/7/2016 đến ngày 15/8/2016 tại 120 đơn vị ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào các nội dung: Cơ sở hạ tầng cho hoạt động KH&CN, nhân lực trong ngành KH&CN, tài chính cho hoạt động KH&CN, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động KH&CN.

 

 

Tại hội thảo, Sở KH&CN cũng đã triển khai 03 cuộc điều tra do Bộ KH&CN tổ chức trong năm 2016 (Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN, Điều tra cung - cầu công nghệ) và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy định công tác thống kê về KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Facebook Zalo