Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022

Facebook   Zalo

Thực hiện Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin Khoa học và Công nghệ Số 04/2021

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0