Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Facebook   Zalo

Điều chỉnh giảm 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-KHCN ngày 30/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cụ thể:

Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo