Về việc đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2023

Facebook   Zalo

Về việc đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2023

Về việc đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2023

Chi tiết thông báo trong file đính kèm:

Tải công văn đề nghị tại đây 

Tải biểu mẫu báo cáo Tại đây

Facebook Zalo