V/v phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Facebook   Zalo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2443/UBND-KGVX ngày 03/6/2022 về việc triển khai nội dung phối hợp chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phối hợp, triển khai nội dung Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/4/2022 của Quỹ khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - SVF (có Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/4/2022 gửi kèm theo). Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai các nội dung sau:

V/v phối hợp triển khai chương trình  hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi  mới sáng tạo

1. Thông tin các Chương trình theo Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/4/2022 đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tham gia. 
2. Giới thiệu các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu biểu (có thời gian thành lập không quá 7 năm) để tham gia Chương trình. Danh sách các đơn vị được giới thiệu lập theo mẫu tại Phụ lục 1 Công văn số 02/2022/SVF-CV ngày 28/4/2022 và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 13/6/2022 để tổng hợp đăng ký tham gia Chương trình. 
Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0913068698 (đ/c Nguyễn Quang Sơn).
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp./.

file đính kèm: CV 02 Quỹ khởi nghiệp   cv 2443 UBND tỉnh Thái Nguyên   CV số 558 - KHCN - Phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp SVF
 

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0