V/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Facebook   Zalo

Hướng dẫn thực hiện một số quy định trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

V/v Hướng dẫn thực hiện một số quy định trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết trong file đính kèm: Tải tại đây

Facebook Zalo