V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt năm 2022

Facebook   Zalo

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan thường trực của Giải thưởng. Giải thưởng được tổ chức hằng năm để xét tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khích lệ, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiến tiến vào sản xuất và đời sống.

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 1564/UBND-KGVX ngày 19/4/2022) và công văn số 214/LHHVN ngày 07/4/2022 về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan thông tin đến các tác giả có công trình đủ điều kiện đăng ký tham gia giải thưởng (có Quy chế Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam gửi kèm theo Quyết định số 484/QĐ-LHHVN ngày 7 tháng 5 năm 2019). 

Chi tiết thông báo: Tải tại đây

Facebook Zalo

Văn bản pháp quy

Thông tin KH&CN Số 02/2022

Thống kê truy cập

Đang online : 0

Trong tuần : 0

Trong tháng : 0

Tất cả : 0