V/v Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Facebook   Zalo

Giải thưởng chất lượng Quốc gia ra đời từ năm 1996 với mục tiêu là khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

V/v Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương.

Để triển khai hiệu quả hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên; các tổ chức, doanh nghiệp... Thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

2. Đề xuất các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản trước ngày 31/3/2021 để Sở Khoa học và Công nghệ có kế hoạch hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 theo quy định. 

Thông tin chi tiết liên hệ: ông Trần Văn Nhã (Chuyên viên phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại: 0978056011. Email: phongqltdc@gmail.com).

Tài liệu về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của chính phủ (Điều 24 - Điều 30 Chương IV)

+ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ (Khoản 12, Điều 1)

+ Thông tư 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

+ Tài liệu về các tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Thông tin giới thiệu GTCLQG 2021

Facebook Zalo