Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Facebook   Zalo

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-KHCN ngày 26/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên về tuyển dụng công chức năm 2021;
Căn cứ Công văn số 534/SNV-CCVC ngày 25/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc tuyển dụng công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Số lượng biên chế công chức cần tuyển: 02
2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (30 ngày): Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/05/2021 (trong giờ hành chính).
Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Thanh tra Sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên. Số điện thoại liên hệ: 0915.972.709 (Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung).

Chi tiết Thông báo: Thông báo số 13/TB-KHCN ngày 31 tháng 3 năm 2021

Facebook Zalo